Radnica je Slovenská Tepláreň!

Radnica vždy bola a, kým budeme my, aj bude miestom pre všetkých. Preto sme sa pridali k festivalu Slovenská Tepláreň.
„Chceme vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja, ktorí boli zavraždení z nenávisti v bare Tepláreň v Bratislave.
Chceme vyjadriť úctu a rešpekt tým, ktorí z Teplárne vytvorili otvorené miesto na stretávanie sa slobodných ľudí.
Chceme vyjadriť podporu LGBTI+ ľuďom.
Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti.
Chceme dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku vrátane LGBTI+ menšiny.
Chceme kráčať cestou nenásilia, spolupatričnosti a tolerancie a preto organizujeme festival Slovenská Tepláreň.“
Podujatia festivalu Slovenská Tepláreň v Radnici zverejníme na našich sociálnych sieťach a webstránke https://radnica.com/podujatia