Aktuálne opatrenia pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Radnica – café & wine bar v súvislosti s opatreniami rozhodnutia GTSÚ/13812/2020 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava upozorňuje svojich zákazníkov a návštevníkov nasledovných opatreniach

  • povinnosť personálu používať tvárové masky/rúška pri obsluhe zákazníkov
  • povinnosť zákazníkov používať tvárové masky/rúška pri vstupe do priestorov, pobyte v priestoroch (mimo priamej konzumácie) a pohybe v priestoroch (napr. na WC) – obsluha/pobyt osôb bez masky/rúška je zakázaná
  • povinnosť zákazníkov dodržiavať hygienické a prevádzkové pokyny personálu
  • povinnosť personálu dezinfikovať stoly a dotykové plochy po použití zákazníkom (pred ďalším použitím)
  • povinnosť dezinfikovať každú hodinu WC a dotykové plochy v priestoroch používaných zákazníkmi

Zdravie vás, našich zákazníkov, ale aj nášho personálu je na prvom mieste a preto prosíme našich ctených zákazníkov, aby uvedené pokyny rešpektovali a dodržiavali.

Ako správne nosiť rúško

Otváracie hodiny a podujatia

Aktuálne neevidujeme žiadne oficiálne obmedzenie otváracích hodín. Rovnako sa z kapacitných dôvodov na naše aktuálne podujatia nevzťahuje žiadne obmedzenie. Platia však všetky vyššie uvedené hygienické opatrenia týkajúce sa rúšok/masiek a dezinfekcie prevádzok!