Tento týždeň v Radnici…

TÝŽDEŇ DOMA V RADNICI – GEOPARK A PETER RAJNÍC

Jirko Vitáloš je ten, koho meno a aktivity v Pezinku asi moc netreba predstavovať ?. Bude to mega, ale predsa len pár slov.
Venuje sa mineralógii, baníctvu, histórii a s tým súvisiacim činnostiam, najmä v oblasti Malých Karpát. Jeho nadšenie sa pretavilo do založenia Malokarpatského baníckeho spolku, ktorého je aj naďalej členom. Zúčastňuje sa na baníckych a mineralogických podujatiach doma i v zahraničí. Je spoluautorom viacerých článkov o baníctve a mineralógii, ktoré vyšli v našich i zahraničných médiách.
https://geoparkmalekarpaty.sk/

Cestománia v utorok 16. apríla o 19:00 hod. s Jirkom Vitálošom o Geoparku Malé Karpaty. Vstup voľný.

V stredu 17. apríla budeme degustovať pezínske vínka vinára a rytiera vína Petra Rajníca – Večer s vínom Rajníc už túto stredu o 19:30 hod.

Tešíme sa na vás. Rezervujte si miesta 🙂