Básnenie

Sú stretnutia o ktorých potom ešte dlho premýšľate. Takmer vždy z nich odídete očarení vnímaním sveta ktorý nás prekvapuje v dobrom i zlom. Možno si zrazu položíte otázky ktoré ste si dlho nepoložili alebo sa necháte uniesť či inšpirovať. Takýmto stretnutím by mohlo byť aj stretnutie s vynikajúcim českým básnikom Petrom Borkovcom a jedným z najlepších slovenských básnikov Erikom Jakubom Grochom. Prijmite naše pozvanie príďte s nami stráviť komorný večer plný poézie!