Mimoriadny oznam!

NAŠE PODUJATIA V TERMÍNOCH OD 10. DO 23. MARCA SA RUŠIA

Z dôvodu opatrenia hlavného hygienika SR na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 sme žiaľ aj my boli nútení pristúpiť k zrušeniu našich verejných podujatí. Nové resp. náhradné termíny  budú zverejnené na našej webstránke a FB.

Naše služby a ponuka sú vám k dispozícii počas nezmenených otváracích hodín.

Tešíme sa na vás 🙂